پرداخت عوارض آزادراهی در مراکز نقل و انتقال خودرو

613 👁 

پرداخت عوارض در مراکز نقل وانتقال خودرو

پرداخت عوارض آزادراهی در مراکز نقل و انتقال خودرو یکی دیگر از شیوه‌هایی است که اخیرا توسط آنی‌رو راه‌اندازی شده است.

از مهر 1400 امکان پرداخت عوارض آزادراهی در مراکز نقل و انتقال خودرو نیز فراهم شده است. می‌توانید در زمان نقل و انتقال خودروی خود نسبت به تهیه مفاصا نامه و تصفیه بدهی عوارض آزدراهی خود اقدام نمایید. با توجه به اینکه بسیاری از آزادراه‌های کشور از ابتدای سال 1398 تحت پوشش سرویس آنی‌رو در آمده‌اند، در صورتی‌که هنوز نسبت به پرداخت بدهی‌های عوارض آزادراهی خود اقدام ننموده باشید، بدهی مربوط به کلیه ترددهای آزادراهی شما با درج پلاک و مالک خودرو در سامانه موجود بوده و در زمان تهیه مفاصا نامه به شما ارائه خواهد شد. مالک خودرو موظف است قبل از هرگونه نقل و انتقال نسبت به تصفیه این بدهی اقدام نماید.

با توجه به اینکه قبض‌های عوارض آزادراهی در صورت عدم تصفیه بعد از 7 روز مشمول جریمه دیرکرد نیز می‌شوند، جرایم مربوط به قبوضی که تا 7 روز پس از تاریخ صدور قبض تصفیه نشده باشند نیز برای مالک خودرو لحاظ می‌شود.

 

آنی‌رو

آنی‌رو

بی‌توقف تا مقصد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است