بهره برداری از کیوسک‌های آنی‌رو

258 👁 

جهت پرداخت عوارض آزادراهی کیوسک های آنی‌رو راه اندازی شد.

آنی‌رو

آنی‌رو

بی‌توقف تا مقصد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است