زمان مجاز پرداخت عوارض آزادراهی چقدر است؟

228 👁 

حداکثر زمان مجاز پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی، 7 روز پس از تاریخ صدور قبض بوده و پس از این تاریخ هر قبض مشمول جریمه پلیس راهنمایی‌ورانندگی نیروی انتظامی می‌گردد.

آنی‌رو

آنی‌رو

بی‌توقف تا مقصد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است