دوربین های آنی‌رو در آزادراه‌ها چگونه عمل می‌کند؟

318 👁 

ترددکنندگان به محض عبور خودرو از آزادراهای تحت پوشش خدمت آنی‌رو، اطلاعات عبوری خودروی برداشت شده و به سامانه مرکزی آنی‌رو ارسال می‌شود.
این اطلاعات شامل تصویر خوردو، شماره پلاک، کلاس و زمان تردد خودرو می‌باشد. بعد از ثبت این اطلاعات پیامی با محتوای مبلغ عوارضی برای صاحب خودرو ارسال می‌شود.
بعد از تردد مالکین 7 روز زمان دارند تا برای پرداخت عوارض آزادراهی خود اقدام نمایند.
بعد از 7 روز عدم پرداخت عوارض آزادراهی پلیس به صورت خودکار مالک خودرو را جریمه می‌کند.

آنی‌رو

آنی‌رو

بی‌توقف تا مقصد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است