تردد خودرو در آزادراه بر چه اساس ثبت و بررسی می‌شود؟

411 👁 
ثبت تردد توسط دوربین‌های پیشرفته پلاک‌خوان، در نقاط مختلف آزادراه‌های تحت پوشش آنی‌رو انجام می‌گیرد. اطلاعات مربوط به ترددها بعد از پالایش به سامانه مرکزی ارسال و قبض صادر می‌شود.
آنی‌رو

آنی‌رو

بی‌توقف تا مقصد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است