اخبار و اطلاعیه‌ها

► روش‌های متعددی برای پرداخت عوارض آزادراهی وجود دارد که ترددکنندگان می‌توانند در وب‌سایت آنی‌رو از این روش‌ها اطلاع یافته و مناسب‌ترین روش را برای خود انتخاب نمایند.