استفاده از فناوری شناسایی ترددهای آزادراهی در پروژه آنی‌رو (تین نیوز)

325 👁 در پروژه آنی‌رو، از پیشرفته‌ترین فناوری شناسایی ترددهای آزادراهی در کشور بهره گیری شده است و ایران در فهرست معدود کشورهای دارای این فناوری است. لینک خبر در تین نیوز در روش سنتی باجه‌هایی جهت اخذ عوارض در آزادراه‌ها ساخته می‌شد که به سازه‌های عوارضی مشهور بود. این باجه‌ها به شکلی موقعیت‌یابی شده بود …

استفاده از فناوری شناسایی ترددهای آزادراهی در پروژه آنی‌رو (تین نیوز) ادامه »