عوارض پیماشی چیست؟

259 👁 با اجرایی شدن طرح پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی، محاسبه عوارض متناسب با مسافت طی‌شده امکان‌پذیر شده است. محاسبه عوارض آزادراهی در واقع رعایت عدالت اجتماعی برای مسافرینی است که از همه آزادراه استفاده نمی‌کنند. طرح عوارضی پیمایشی برای اولین‌بار در کشور در آزادراه تهران_ساوه قطعه تهران-رباط‌کریم از تاریخ ۹۸/۱۲/۱۸ اجرا شده است. برای نمونه …

عوارض پیماشی چیست؟ ادامه »