محل کیوسک‌های آنی‌رو در آزادراه ها

 آنی‌رو برای آن دسته از ترددکنندگان آزادراه‌های تحت پوشش که به هر دلیلی مایل به پرداخت اینترنتی نیستند، کیوسک‌هایی در سطح آزادراه‌هایی تحت پوشش خود در نظر گرفته که با مراجعه به سایت آنی‌رو می‌توان محل دقیق این کیوسک‌ها را مسیریابی نمایند.

شهرک آزمایش

تهران-قم (رفت)

تهران-قم (برگشت)

تهران-ساوه پایانه نسیم شهر

تهران-ساوه(رفت)

تهران-ساوه(برگشت)

تهران-ساوه ایستگاه پرند

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است