سؤالات متداول

تنها کافیست ترددکنندگان آزادراهی با ایجاد یک حساب کاربری در وبسایت آنی‌رو و ثبت پلاک خودرو نسبت به پرداخت عوارض آزادراهی خود اقدام کنند.

آزادراه تهران – ساوه
آزادراه تهران – قم
آزادراه کرج – قزوین
آزادراه قزوین – زنجان
آزادراه همت – کرج
آزادراه بندرعباس – بندر شهید رجایی
آزادراه ارومیه – تبریز (قطعه ۴)
آزادراه شرق سپاهان
آزادراه کاشان – نطنز – اصفهان (سان آرا)

حداکثر زمان مجاز پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی، هفت روز پس از تاریخ صدور قبض بوده و پس از این تاریخ هر قبض مشمول جریمه پلیس راهنمایی‌ورانندگی نیروی انتظامی می‌گردد.

ترددکنندگان می‌توانند با استفاده از  وبسایت آنی‌رو نسبت به استعلام بدهی و پرداخت عوارض خود اقدام نمایند.

مهلت پرداخت بدهی تردد از آزادراه‌های تحت پوشش آنی‌رو، حداکثر هفت روز پس از تاریخ صدور قبض می‌باشد. با توجه به اینکه اعمال جرائم رانندگی تحت مسئولیت پلیس راهنمایی‌ورانندگی نیروی انتظامی انجام می‌شود، مبالغ جرائم آزادراهی با عنوان «عدم پرداخت یا تأخیر پرداخت در مهلت قانونی» از سوی پلیس راهور به مالک خودرو اعلام می‌گردد.
خیر. خدمت آنی‌رو بر پایه روش‌های پرداخت غیرنقدی و الکترونیکی برنامه‌ریزی‌شده و ترددکنندگان باید با یکی از روش‌های غیرنقدی پیش‌بینی‌شده در وب‌سایت آنی‌رو، نسبت به پرداخت عوارض آزادراهی اقدام نمایند.

ترددکنندگان می‌توانند با مراجعه به کیوسک آنی‌رو و یا استفاده از کارت‌خوان (POS) بانک پارسیان عوارض  خود را پرداخت نمایند.همچنین در باجه‌های آنی‌رو واقع در آزادراه‌های تحت پوشش نیز امکان پرداخت بدهی و شارژ مبلغی بابت ترددهای آتی نیز فراهم شده است. بدین ترتیب در صورت شارژ کافی پلاک، ترددهای آتی به‌صورت خودکار برداشت و تسویه می‌گردد.

با استفاده از کد دستوری ستاره ۷۲۰ مربع و دستگاه‌های کارت‌خوان (POS) بانک پارسیان، امکان پرداخت بدهی عوارض آزادراهی طرح آنی‌رو میسر شده است. همچنین در باجه‌های آنی‌رو واقع در آزادراه‌های تحت پوشش نیز امکان پرداخت بدهی و شارژ مبلغی بابت ترددهای آتی نیز فراهم شده است. بدین ترتیب در صورت شارژ کافی پلاک، ترددهای آتی به‌صورت خودکار برداشت و تسویه می‌گردد.
خیر. درصورتی‌که پلاک خودرو به‌درستی اعلام و یا واردشده و تراکنش موردنظر با موفقیت انجام‌شده باشد و یا موجودی کیف پول یا حساب متصل به‌قدر کافی باشد، نیاز به کار دیگری نیست.
ثبت تردد توسط دوربین‌های پیشرفته پلاک‌خوان، در نقاط مختلف آزادراه‌های تحت پوشش آنی‌رو انجام می‌گیرد. اطلاعات مربوط به ترددها بعد از پالایش به سامانه مرکزی ارسال و قبض صادر می‌شود.
خیر. خودروها می‌توانند با حداکثر سرعت مجاز در آزادراه تردد کنند.
بدهی تردد هر خودرو، با توجه به پلاک موجود بر روی خودرو، به‌حساب مالک پلاک قرار داده می‌شود؛ بنابراین صاحب پلاک موظف به پرداخت بدهی‌های تردد می‌باشد. درصورتی‌که صاحب پلاک تغییر نموده یا فک پلاک انجام شود، اطلاعات مالک خودرو و شماره تلفن همراه او در سامانه پلیس به‌روزرسانی می‌شود.
بله. خودروهایی که قبلا از تگ بانک مسکن استفاده می‌کردند، همچنان با همان روش قبل می‌توانند از آزادراه‌های طرح آنی‌رو عبور کنند. تنها کافی است مشابه قبل، حساب متصل به تگ را به‌قدر کافی شارژ نمایند.
خیر. نگران عبور از یک نقطه مشخص نباشید. دوربین‌های آنی‌رو تمام‌مسیر قطعه آزادراهی را تحت پوشش قرار داده و نیاز به عبور از یک نقطه خاص نمی‌باشد.

ترددکنندگان می‌توانند با استفاده از وبسایت آنی‌رو و همچنین اپلیکیشن یا وب‌سایت‌های مورد تأیید موجود در وب‌سایت آنی‌رو، پلاک‌های متعددی را در مرحله اول ثبت و برای دفعات بعد هر یک را انتخاب و بدهی آن را پرداخت نمایند.

بله. درصورتی‌ که مسیر رفت و برگشتی را طی می‌کنید، می‌توانید عوارض عبور هر دو مسیر را به‌صورت یک‌جا پرداخت کنید.

در حال حاضر این بستر فراهم نبـوده و بـا مراجعـه بـه حسـاب کـاربري میتـوان نتیجـه تسـویه قـبض و مانـده
بدهی را مشاهده کرد.

بله این امکان فراهم است و هر کـاربر قـادر اسـت بـیش از یـک پـلاك خـودرو ثبـت نمایـد و در صـورتی کـه
کاربر شماره تلفن همراه خود را به فـرد دیگـري واگـذار نمایـد، بایـد شـماره خـود را در آنـی رو تغییـر دهـد، در
غیر اینصورت مسئولیت هرگونه سواسـتفاده احتمـالی بـا خـود کـاربر بـوده و ایشـان حـق هـر گونـه ادعـا علیـه
آنی رو را از خود سلب مینماید.

پس از ثبت پلاك در سـایت آنـی رو گزینـه «پرداخـت خودکـار» توسـط آنـی رو فعـال میشـود. در مرحلـه دوم
کاربران باید نسبت به شارژ کیـف پـول اقـدام کننـد تـا پـس از صـدور قـبض آزادراهـی، تسـویه بـدهی توسـط
آنی رو بصورت خودکار اقدام شود.

هر زمـان پـس از ثبـت پـلاک در سـایت آنـی رو میتـوان بـه گزینـه تنظیمـات موجـود در زیـر پـلاک مـدنظر
نسبت به تغییر و اصلاح اقدام نمود.

در صورت صدور اشتباه قبض برای خودروی شما، پس از اعلام مورد به مرکز تماس آنی رو و بررسی و تایید همکاران مربوطه، قبض صادر شده ابطال و در صورتی که قبض را توسط آنی رو پرداخت کرده باشید مبلغ آن به کیف پول شما عودت خواهد شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است